AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA event in Thailand awaits 300 international exhibitors (Th)

งานแสดงสินค้านานาชาติด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีพืชไร่พืชสวนแห่งเอเชีย

AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA เตรียมต้อนรับผู้จัดแสดงสินค้าจากนานาประเทศกว่า 300 รายสู่ไทย

งานแสดงสินค้า 25-27 พฤษภาคม 2565 กรุงเทพมหานครนักเดินทางจากต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยได้สะดวกยิ่งขึ้น – 7 พาวิลเลียนนานาชาติร่วมจัดแสดงสินค้าผู้เข้าร่วมจัดแสดงบูธสินค้าจาก 26 ประเทศพาวิลเลียนใหม่ ได้แก่ พาวิลเลียนเกษตรอัจฉริยะ การทำเกษตรแนวตั้งและการเพาะปลูกกัญชากระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพพร้อมการวางแผนจัดงานควบคู่กับรูปแบบดิจิทัล

อีก 3 เดือนเท่านั้น งาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA จะจัดขึ้นในวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าจากกว่า 26 ประเทศได้รับการแจ้งถึงข้อปฏิบัติสำหรับการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้วไม่จำเป็นต้องกักตัวเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแต่ต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามข้อกำหนด โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ธีมการผลิตอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมอย่างเป็นทางการ และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 300 รายในพื้นที่การจัดงานครั้งนี้

Katharina Staske กรรมการผู้จัดการ องค์กรเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG: Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. – German Agricultural Society) สำนักงานประเทศไทย กล่าวว่าหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเปิดพรมแดนเพื่อการเดินทางที่ไม่จำเป็นต้องมีการกักตัว เมื่อได้เห็นพัฒนาการเหล่านี้ เราตั้งตารอคอยที่จะได้พบกับผู้แสดงสินค้าจำนวนมากจากต่างประเทศที่จะเข้ามานำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเกษตรที่ยอดเยี่ยมให้แก่เกษตรกรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปนัดดา ก๋งม้า ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจเกษตรปศุสัตว์ และฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค (VNU Asia Pacific) กล่าวว่าเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน การเกษตรแนวตั้ง และการผลิตกัญชาเป็นเพียงหนึ่งในไฮไลท์มากมายที่คุณจะได้พบในงานครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมที่กำลังวางแผนจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของธุรกิจกัญชาเพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สำหรับใช้ในทางการแพทย์ รวมไปถึงการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว นับเป็นเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งในการนำหัวข้อนี้มาหารือและพูดคุยในวิสัยทัศน์ของผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศภายในงานแสดงสินค้าของเราปีนี้

เกษตรอัจฉริยะและพาวิลเลียนนานาชาติทั้ง 7

พบเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันทางการเกษตรที่แม่นยำและชาญฉลาด ส่วนสำคัญในการผลิตที่ยั่งยืนของประเทศไทย รวมถึงผลงานที่น่าสนใจจากธุรกิจสตาร์ทอัพภายในพาวิลเลียนเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทย ร่วมจัดแสดงโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ

การทำการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ในประเทศไทยและตัวเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีโดรนและดาวเทียม ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบหุ่นยนต์ กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในงานประชุมสุดยอดระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปลายปีที่แล้ว และในครั้งนี้ที่พาวิลเลียนเกษตรอัจฉริยะ จะมีการนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่มุ่งเน้นไปที่ฟาร์มทุกขนาด  ภายในงานแสดงสินค้าจะประกอบด้วยพาวิลเลียนนานาชาติ 7 ประเทศ ได้แก่ จีน ฟินแลนด์ เยอรมนี อินเดีย ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และเกาหลีใต้ ซึ่งจะจัดแสดงเครื่องมือและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จากบริษัทระดับโลกแก่เกษตรกรในภูมิภาคเอเชีย

การเกษตรแนวตั้งและการผลิตกัญชา

พาวิลเลียนเกษตรแนวตั้ง” (Vertical Farming) จะตั้งอยู่ในโซนพืชสวนของงาน ‘HORTI ASIA’ ซึ่งร่วมจัดแสดงโดยสมาคมเพื่อเกษตรแบบแนวตั้ง (Association for Vertical Farming: AVF) มุ่งเน้นการผลิตอาหารจากพืชในพื้นที่เขตเมือง ในขณะที่พาวิลเลียนกัญชาจะมีสมาคมอุตสาหกรรมกัญชาแห่งประเทศไทย (Thailand Cannabis Industry Association: TCIA) เข้าร่วมจัดแสดง อันมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตกัญชา ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่ได้รับการปลดล็อกให้ถูกกฎหมายในปีพ.. 2564

เวทีเสวนาและการนำชมนิทรรศการ

งานในครั้งนี้มาพร้อมงานประชุมเสวนากับผู้เชี่ยวชาญมากกว่ากว่า 30 งานสัมมนาตลอดระยะเวลาจัดงานทั้ง 3 วัน โดยมีการพูดคุยหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทยหลัง Covid-19” “การลดปริมาณคาร์บอนจากการผลิตและแปรรูปข้าวและการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะในประเทศไทยเวทีเสวนาที่ได้รับการคัดสรรจะมีการจัดขึ้นบนช่องทางออนไลน์อีกด้วยควบคู่ไปกับการจัดงานในรูปแบบปกติ นอกจากนี้ ด้วยความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีบริการนำชมนิทรรศการให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจ โดยจะเป็นการนำชมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรในภูมิภาค เช่น การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพหรือแนวทางแก้ไขเพื่อการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น

กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจสำหรับผู้ซื้อ (Hosted Buyer Program)

กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจสำหรับผู้ซื้อ โดย AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA จะเชิญกลุ่มผู้ซื้อชั้นนำกว่า 350 รายจากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้แก่กัมพูชาจีนอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นลาวมาเลเซียมองโกเลียเมียนมาร์ปากีสถานฟิลิปปินส์สิงคโปร์เกาหลีใต้ศรีลังกาไต้หวันไทยและเวียดนามมาร่วมชมงานโดยผู้ได้รับเชิญเหล่านี้จะได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจและมองหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนำไปใช้ในภูมิภาคตน

Sebastian Smija ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Fliegl Agrartechnik GmbH แสดงความยินดีที่มีการจัดกิจกรรมนี้และเน้นย้ำความเป็นสากลของ AGRITECHNICA ASIA โดยกล่าวว่าผมเข้าร่วมงานครั้งนี้ เพราะกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางที่สำคัญของตลาดอาเซียน นอกจากจะได้พบปะพันธมิตรคู่ค้าจากประเทศไทย ยังจะได้พบลูกค้าจากนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซียอีกด้วย นั่นคือเหตุผลสำหคัญที่ AGRITECHNICA ASIA เป็นงานระดับนานาชาติที่สำคัญสำหรับเรา

โซนพืชสวนเอเชีย (Horti Asia) และ โซนระบบและชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร (Systems & Components)

งาน AGRITECHNICA ASIA ในครั้งนี้จัดร่วมกับงาน Horti Asia ซึ่งเป็นงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับพืชสวนเอเชียที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และงาน Systems & Components Asia ที่มีโซนพิเศษเน้นเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่จัดหาแนวทางแก้ไขปัญหาใหม่และอะไหล่ให้กับเกษตรกร โดยมีการนำด้านวิศวกรรมการเกษตร ปัจจัยการผลิต และแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างอัจฉริยะที่สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในตลาดเอเชีย การเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรกลที่ทันสมัยในภาคการเกษตรจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในทศวรรษหน้า เนื่องด้วยแรงกระตุ้นจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และแรงกดดันให้ลดต้นทุนการผลิตลง

งาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA จัดโดย DLG International GmbH และ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมอย่างเป็นทางการ การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฯลฯ

โดย งาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ไบเทค กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วที่ https://www.online-register.org/atahorti.php (รับบัตรเข้าชมงานฟรี)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

Rainer Winter
โทร: +49 6924788 212
อีเมล: r.winter@dlg.org


Malene Conlong

โทร: +49 6924788237
อีเมล: M.conlong@dlg.org

แสงทิพ เตชะปฏิภาณดี
โทร:  02 111 6611 ต่อ 330
อีเมลsaengtip@vnuasiapacific.com

AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA event in Thailand awaits 300 international exhibitors

In-person trade fair 25-27 May 2022 in Bangkok – Easier entry into Thailand for international travelers – Seven country pavilions – Exhibitors from 26 countries signed up – New pavilions: Smart farming; Vertical farming and Cannabis cultivation – Thai Ministry of Agriculture and Cooperatives (MOAC) as co-host – Digital events planned

With three months to go before the in-person trade fair AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA, 25-27 May 2022 at the BITEC exhibition grounds in Bangkok, registered exhibitors from 26 countries have greeted the news this month that quarantine for vaccinated travelers to Thailand is no longer needed. Supported by the official co-host, the Thai Ministry of Agriculture and Cooperatives, and with 300 exhibitors expected, the trade fair’s theme is sustainable production.

“More and more countries in Southeast Asia are opening their borders to quarantine-free travel. Seeing these developments, we are looking forward to a high international turnout of exhibitors with so much to offer Southeast Asian farmers,” said Ms. Katharina Staske, Managing Director of DLG’s office in Thailand.

“Smart farming as sustainability solutions, vertical farming and even cannabis production are just some of the many highlights that farmers can discover in Bangkok in 2022. The Industry Ministry is planning to make Thailand a hub of cannabis businesses to produce new products in the medical sector and support tourism. So I think it is the perfect time to bring this topic to our exhibitions,” said Panadda Kongma, Director Agribusiness & Operations of VNU Asia Pacific.

 

New: Smart farming and seven international pavilions

An important part of Thailand’s sustainable production, precision and smart farming technologies and applications including many from startups will be explored at the new Thailand Smart Farming Pavilion jointly organized with the Ministry of Agriculture and Cooperatives.

Smart farming in Thailand and solutions like drone and satellite technology, automation and robotics and working weed robots have already attracted attention at the Regional Summit held in Thailand late last year. The topic of smart farming will be explored further at the Smart Farming Pavilion which will present solutions aimed at all farm sizes.

Seven country pavilions for China, Finland, Germany, India, Japan, the Netherlands and South Korea, each located within the trade fair, will showcase equipment and technical solutions from global companies to Asia’ farmers in the regions.

New: Vertical farming and cannabis production

Located in the horticultural exhibition area ‘HORTI ASIA’, the new pavilion “Vertical Farming” co-organized by the Association for Vertical Farming (AVF) focuses on the production of plant-based food in urban spaces while the Cannabis Pavilion set up by Thailand Cannabis Industry Association (TCIA) aims to further knowledge in cannabis production, an area increasingly attractive to Thai farmers since its legalization in 2021. 

Comprehensive Conference Program and Guided Exhibition Tours

The exhibition will be accompanied by about 30 professional sessions on all three exhibition days, exploring topics like “Thailand Cane and Sugar Industries after Covid-19”; “Towards carbon reduced (or neutral) rice production and processing” ; and “Development of Smart Industrial Agriculture Technology in Thailand”. A selection of discussion events will also be held online.

Together with the Department of Agricultural Extension of the Ministry of Agriculture and Cooperatives, guided tours through the exhibition will be offered to invited farmer groups and interested visitors. Tours address topics relevant for the farmers of the region such as efficient water management or post-harvest solutions.

Hosted Buyer Program

AGRITECHNICA ASIA and HORTI ASIA’s exclusive hosted buyers program will attract more than 350 leading buyers and decision makers from Asia-Pacific countries including Cambodia, China, India, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Pakistan, the Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand and Vietnam. These invited buyers, attend with the objective of identifying the most suitable technology solutions for their region. Sebastian Smija, Sales Manager Asia Pacific of Fliegl Agrartechnik GmbH welcomes this program and underlines the internationality of AGRITECHNICA ASIA: “I come to this exhibition because Bangkok is an important hub for the whole ASEAN market. Not only to meet partners from Thailand, but also customers from Vietnam, Cambodia, the Philippines, Indonesia, and Malaysia. That is why AGRITECHNICA ASIA is the international exhibition that is important for us.”

Horti Asia and Systems & Components

AGRITECHNICA ASIA is held in conjunction with Horti Asia, the region’s largest trade exhibition for smart horticulture in Asia, and the special exhibition Systems & Components Asia focusing on components manufacturers that supply solutions to manufacturers and spare parts to farmers.

AGRITECHNICA ASIA presents agricultural engineering solutions, inputs and smart solutions that support the development of agriculture in the Asian markets. Mechanization through modern machinery will increase significantly in the next decade, spurred on by worsening labor shortages, increased competition and pressure to reduce production costs

AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA is organized by DLG International GmbH and VNU Asia Pacific. The Thai Ministry of Agriculture and Cooperatives is the official co-host-

The exhibition is supported by a range of domestic and international specialist organizations: e.g. International Rice Research Institute; Thailand Society of Sugarcane Technologists; Horticultural Science Society Thailand; Thai Society of Agricultural Engineering; and the National Science and Technology Development Agency

AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA, 25-27 May 2022 at the BITEC, Bangkok.

Pre-register now at https://www.online-register.org/atahorti.php

Media contacts:

Rainer Winter
Tel: +49 6924788 212
Email: r.winter@dlg.org


Malene Conlong
Tel: +49 6924788237
Email: M.conlong@dlg.org

Saengtip Techapatiphandee
Tel.: +66 (0) 2 111 6611 Ext. 33
E-Mail: saengtip@vnuasiapacific.com

www.agritechnica-asia.com
www.horti-asia.com
Organized by DLG THAI & VNU Asia Pacific