งานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค (AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit) ได้สำเร็จตามเป้าหมายสำหรับงานรูปแบบไฮบริดครั้งแรก

  • ต้อนรับผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน จาก 34 ประเทศ
  • การประชุมแบบออนไลน์และออนไซต์ พร้อมนิทรรศการและการเยี่ยมชมแปลงสาธิต
  • เจ้าภาพร่วมจัดงานโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย
  • ประเด็นต่างๆ ในการประชุมสัมมนา: การผลิตอ้อย มันสำปะหลัง ข้าวและข้าวโพด ตลอดจนการเกษตรแม่นยำ การอารักขาพืช การจัดการน้ำ การเกษตรแบบคลัสเตอร์ฟาร์ม การเกษตรแนวตั้ง และโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ

งานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค หรือ AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit ในรูปแบบไฮบริดใหม่ได้ประสบความสำเร็จและปิดงานประชุมทั้งสองวันลงเมื่อวานนี้ (16-17 พฤศจิกายน 2564) ภายใต้ธีมการจัดงาน “การผลิตอัจฉริยะสำหรับระบบอาหารที่ยั่งยืน” สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้จำนวนมากกว่า 800 คน จาก 34 ประเทศ เข้าชมงานผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง พร้อมด้วยผู้เข้าชมงานที่สถานที่จัดงานจริงมากกว่า 240 คน โดยมีการจัดงานประชุมขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย ซึ่งมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุมสุดยอดดังกล่าวนี้ ซึ่งถือว่าเป็นงานเกษตรกรรมระดับนานาชาติที่สามารถเข้าร่วมงานได้จริงทั้งสองรูปแบบที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งที่มีการจัดขึ้นในประเทศไทยในปีนี้

ทั้งนี้ การประชุมได้ครอบคลุมหัวข้อเรื่องการผลิตพืชที่กำลังเป็นที่นิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น การทำเกษตรแบบคลัสเตอร์และการทำเกษตรแนวตั้ง ตลอดจนการผลิตน้ำตาลและมันสำปะหลังอย่างยั่งยืนโดยใช้เทคนิคที่ทันสมัย โดยมีผู้บรรยายทั้งที่อยู่ในสถานที่และแบบออนไลน์มากกว่า 90 คน จากประเทศไทยและทั่วโลก รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย ซึ่งได้นำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องจากการประชุมสุดยอดระบบอาหารแห่งสหประชาชาติประจำปีนี้

“ในฐานะผู้ร่วมจัดงาน เราพอใจมากกับความสำเร็จของงานในครั้งนี้ ซึ่งยังคงยืนหยัดจัดงาน นอกจากนี้ยังมีความท้าทายใหม่สำหรับการจัดงานในรูปแบบดิจิทัลเสมือนจริง ผ่านรูปแบบการจัดงานแบบไฮบริดซึ่งเข้ากันได้เป็นอย่างดี ในส่วนของประเด็นหลักที่เรานำเสนอในงานสัมมนา คือเรื่องของระบบอาหารที่ยั่งยืนในประเทศไทย เราต้องการการดำเนินการจริงและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไป ผ่านงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาคครั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ สามารถเข้าถึงผู้คนในอุตสาหกรรมมากขึ้น สร้างความตระหนักรู้ในหลายภาคส่วน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางการเกษตรระดับชาติ-ระหว่างประเทศ” ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย กล่าวเสริม “ในปีหน้านี้ เราจะตั้งตารอคอยการกลับมาของงาน AGRITECHNICA ASIA และ HORTI ASIA 2022 ซึ่งเราต้องการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในรูปแบบปกตินี้อย่างแน่นอน” ดร.วนิดา กล่าวเสริม

“งานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาคครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้คนในอุตสาหกรรมจะกลับมาพบปะกันเพื่ออัปเดตข่าวสารความรู้ของพวกเขา ตลอดจนการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ภายในงาน สำหรับประเด็นหลักที่เรามีการนำเสนอจะมุ่งเน้นเรื่อง สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มของการทำฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยในปัจจุบันและในอนาคตให้แก่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา ซึ่งการจัดงานในรูปแบบไฮบริดนี้ถือเป็นเรื่องปกติใหม่ และเป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมงานที่สามารถเข้าถึงงานประชุมทั้งที่อยู่ห่างไกลจากสถานที่จัดงานผ่านทางระบบดิจิทัลเสมือนจริง ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งในยุคนี้” ดร.ดาเรศร์ กิตติโยภาส ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวปิดท้าย

 

การใช้เครื่องจักร การเกษตรแม่นยำ และการผลิตที่ยั่งยืน

ในการประชุมเชิงปฏิบัติและเชิงเทคนิค ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงภาพรวมเกี่ยวกับทิศทางในการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการผลิตอ้อย มันสำปะหลัง ข้าวและข้าวโพดแบบยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) และองค์กรผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ รวมทั้งจากผู้ผลิตชั้นนำ เช่น CLAAS, CNH Industrial, Gessner และ John Deere โดยหนึ่งในจำนวนไฮไลท์เด่นของงานคือ แนวคิดใหม่ๆ เช่น การตรวจวัดดิน การจัดการปุ๋ยที่แม่นยำ เทคนิคหลังการเก็บเกี่ยว และวิธีแก้ปัญหาการเก็บรักษา ซึ่งผู้เยี่ยมชมได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคนิคสมัยใหม่ในการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการควบคุมความเค็ม

สำหรับหัวข้อการประชุม ‘Agriculture 4.0 – Precision Agriculture’ เป็นการนำเสนอโดยวิทยากรจากสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (TSAE), Planet และ Varuna, AI and Robotics ที่ได้สำรวจทั้งบทบาทของการทำเกษตรแบบแม่นยำในประเทศไทยและการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ เช่น โดรนและเทคโนโลยีดาวเทียม ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ พร้อมตัวอย่างที่ใช้งานได้จริง เช่น Oz หุ่นยนต์กำจัดวัชพืช นำเสนอโดย Naio Technologies

 

หัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมในประเทศไทย: การเกษตรแม่นยำและการเกษตรแนวตั้ง

การประชุมนี้ได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงอาหารและการเกษตรแห่งสหพันธรัฐเยอรมันสำหรับ “Clusterfarm Future Conference ครั้งที่ 1” ซึ่งรายงานเกี่ยวกับโครงการการเกษตรแบบคลัสเตอร์ที่ประสบความสำเร็จที่ได้มีการจดทะเบียนฟาร์มถึง 8,000 แห่ง นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี 2559 โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรของไทยเป็นผู้นำในการดำเนินโครงการซึ่งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของฟาร์ม พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและระดับนานาชาติจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ ซึ่งขอบเขตของการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

โดยที่การผลิตอาหารแบบ plant-based ในพื้นที่เขตเมืองนั้นได้มอบทั้งโอกาสและความท้าทายซึ่งได้รับการสำรวจจากการนำเสนอของสมาคมการเกษตรแนวตั้ง (Association for Vertical Farming)

นอกจากการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงจากองค์กรมืออาชีพแล้ว ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยียังได้นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาของตนด้วย ทั้งนี้ วิทยากรและผู้แสดงสินค้าต่างๆ นั้นมาจากหลายประเทศ เช่น ออสเตรีย ออสเตรเลีย แคนาดา กัมพูชา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ไทย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

การเยี่ยมชมฟาร์มและพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการในประเทศไทย

“สำหรับ การประชุมสุดยอดครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่โรงแรม อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตข้าว มันสำปะหลัง และอ้อยในประเทศไทย ผู้เยี่ยมชมสามารถชมฟาร์ม ‘505 FarmTech’ ซึ่งแสดงการใช้อุปกรณ์ของ CLAAS JAGUAR ที่ทำการเก็บเกี่ยวพืชหมักแบบสด การเก็บขยะ และเทคนิคการอัดเป็นแท่งที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันจากผู้เข้าร่วมงาน” ซึ่ง คุณปนัดดา ก๋งม้า ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจการเกษตร-ปศุสัตว์และฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ได้อธิบายไว้

จาก “จำนวนผู้เข้าร่วมงานที่สูงทั้งทางออนไลน์และแบบออนไซต์นั้นเป็นการแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรยังคงมุ่งมั่นที่จะสำรวจหาความรู้ใหม่ๆ และเชื่อมต่อกับผู้ที่เป็นมืออาชีพด้านอื่นๆ ในอุตสาหกรรมต่อไป ซึ่งความต้องการในการสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมของเรา” คุณ Katharina Staske กรรมการผู้จัดการของ DLG Thai กล่าวสรุป

โดยงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค หรือ AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit นั้นถือเป็นครั้งแรกของ “AGRITECHNICA On Tour” ซึ่งเป็นงานชุดใหม่ โดยจะมีการสำรวจหัวข้อเครื่องจักรกลการเกษตรที่กำลังเป็นที่นิยมในประเทศหรือภูมิภาคในแต่ละครั้ง

 

การสนทนาแบบโต้ตอบกับผู้เชี่ยวชาญและการสร้างเครือข่ายแบบตัวต่อตัว

ในงานนี้ได้มีการอนุญาตให้ถามคำถามแบบโต้ตอบได้อย่างต่อเนื่องในระหว่างการนำเสนอและผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้โอกาสในการสร้างเครือข่ายในห้องประชุมหลังจากการพูดคุย ซึ่งรวมถึงการสื่อสารด้วยเสียง วิดีโอ หรือการสนทนา โดย DLG-Connect หรือ www.dlg-connect.com ซึ่งได้รับการออกแบบโดยผู้จัดงานของ AGRITECHNICA และ DLG – German Agricultural Society โดยที่ DLG-Connect ได้เคยจัดกิจกรรมระดับมืออาชีพมาแล้วมากกว่า 400 รายการ

The Official Supporters of the summit were: Thailand Convention and Exhibition Bureau and The Federation of Thai Industries, Nakhonratchasima Chapter.

AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit is organized by DLG (German Agricultural Society) and VNU Asia Pacific.

 

ผู้สนับสนุนการประชุมสุดยอดอย่างเป็นทางการ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภาคการประชุมจังหวัดนครราชสีมา และ การประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit จัดโดย DLG (สมาคมเกษตรกรรมแห่งเยอรมนี) และ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค

 

สื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

Rainer Winter

โทร: +49 6924788 212

อีเมล: r.winter@dlg.org

 

Malene Conlong
โทร: +49 6924788237
อีเมล: M.conlong@dlg.org

 

คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี

โทร: 02 111 6611 ต่อ 330

อีเมล: saengtip@vnuasiapacific.com

AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit concludes its hybrid premiere

  • More than 1000 attendees from 34 countries
  • Interactive summit accompanied by exhibition and farm visit
  • Co-host: Thai Ministry of Agriculture and Cooperatives
  • Topics: Sustainable production of sugarcane, cassava, rice and maize; precision farming; plant protection, water management; cluster farming; vertical farming and new market opportunities

With a new hybrid format, AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit yesterday successfully concluded its two-day event titled ‘Smart production for sustainable food systems’ attracting more than 800 virtual attendees from 34 countries. With more than 240 in-person visitors joining the event held in Nakhon Ratchasima Province, Thailand, the Summit, co-hosted by the Thai Ministry of Agriculture and Cooperatives (MOAC), is the largest in-person agricultural event held in Thailand this year.

Covering trending crop production topics in South East Asia, like cluster farming and vertical farming as well as sustainable production of sugarcane and cassava using modern techniques, more than 90 onsite and online speakers from Thailand and worldwide included experts from the Thai Ministry of Agriculture and Cooperatives who delivered applicable know-how from this year’s UN Food System Summit. 

“As the co-organizer, we’re very pleased with the success of this onsite event, which took place despite the pandemic. Additionally, a new challenge was to get Thai participants to the international digital event. The hybrid format of the Summit fits well with Thailand’s national digital agenda for sustainable food systems. The transformation actions need collaboration and partnership from all sectors and stakeholders. Through the Summit process, MOAC can reach out to more people, raise awareness for cross-sectoral and expand our network, national and internationally.” said Dr. Vanida Khumnirdpetch, Director of Foreign Agricultural Affairs as the Office of the Permanent Secretary, the Ministry of Agriculture and Cooperatives of Thailand (MOAC), as the venue. “Next year I am looking forward to the return of the AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA exhibition. Of course, an in-person event is preferred,” she added.

“The Summit offers a good opportunity to meet up in an industry forum, where the people who work in agriculture share a mission: To update their knowledge. The technologies presented here is a prime example of a fruitful result. My main objective was to deliver to the audience the current status and outlook of smart farming in Thailand, including the future trends. The hybrid exhibition is the new normal and it does offer an advantage for attendees living far from the venue as they can reach the information online. This is part of today’s zeitgeist as we live in the era of digitalization,” concluded Dr. Dares Kittiyopas, Consultant of the Minister of Agriculture and Cooperatives and President of the Thai Society of Agricultural Engineering at the close of the event.

Mechanization, precision agriculture and sustainable production

In both practical and technical sessions, attendees received an overview about the mechanization trends and equipment for sustainable and efficient sugarcane, cassava, rice and maize production though contributions from the International Rice Research Institute (IRRI) and other expert organizations as well as from leading manufactures such as CLAAS, CNH Industrial, Gessner and John Deere. Among the highlights were novel concepts like soil sensing, precision fertilizer management, post-harvest techniques and storage solutions. Visitors received an insight into the modern techniques on water management including salinity control.

In the session titled ‘Agriculture 4.0 –  Precision Agriculture’, presentations by speakers from the Thai Society of Agricultural Engineering, Planet and Varuna, AI Robotics, among others, explored both the role of precision farming in Thailand and the available solutions: drone and satellite technology, automation and robotics, with practical examples like Oz, the weeding robot, presented by Naio Technologies.

Trending topics in Thailand: Clusterfarms and vertical farming

Supported by the German Federal Ministry for Food and Agriculture, the “1st Clusterfarm Future Conference” reported on the successful cluster farm program, which has registered 8,000 farms since its implementation in 2016. The program led by the Thai Department of Agricultural Extension aims to increase farm efficiency. With practitioners, national and international expert speakers from both industry and government, the scope of the conference was a first in Thailand.

The production of plant-based food in urban spaces presents opportunities and challenges which were explored in presentations from the Association for Vertical Farming among others.

In addition to renowned experts from professional organizations, also technology providers presented their solutions. Speakers and exhibitors came from Austria, Australia, Canada, Cambodia, France, Germany, Italy, Malaysia, the Netherlands, the Philippines, Taiwan, Thailand, the United Kingdom and the United States

Farm visit and exhibition showcase in Thailand

“The in-person part of the summit took place at the Imperial Hotel and Convention Centre Korat in Nakhon Ratchasima, at the very heart of rice, cassava and sugarcane production in Thailand. Visitors took advantage of the farm visit to ‘505 FarmTech’ showing CLAAS JAGUAR equipment performing live silage harvesting,” explained Ms. Panadda Kongma, Director of Agribusiness and Operations, VNU Asia Pacific.

“The high attendance both online and in-person clearly shows that agricultural professionals are committed to continuing to explore new knowledge and connect with other professionals in the industry. This desire for networking is typical in our industry,” concluded Katharina Staske, Managing Director of DLG Thai.

The virtual events of the AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit were the first of “Agritechnica on Tour”, a new series of virtual events, each exploring trending farm machinery topics in a country or region.

Interactive discussions with experts and in-person networking

The event allowed for ongoing interactive questions during the presentations and virtual attendees used the networking opportunities in the virtual room after the talk which included audio, video or chat communication.

The event was hosted by DLG-Connect  www.dlg-connect.com which has been designed by the organisers of Agritechnica, the DLG – the German Agricultural Society. The DLG-Connect has already hosted over 400 professional events.

The Official Supporters of the summit were: Thailand Convention and Exhibition Bureau and The Federation of Thai Industries, Nakhonratchasima Chapter.

AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit is organized by DLG (German Agricultural Society) and VNU Asia Pacific.

 

Media contacts:

Rainer Winter

Tel: +49 6924788 212 | Email: r.winter@dlg.org


Malene Conlong
Tel: +49 6924788237 | Email: M.conlong@dlg.org

Saengtip Techapatiphandee Tel.: +66 (0) 2 111 6611 Ext. 330 | E-Mail: saengtip@vnuasiapacific.com

เปิดประสบการณ์ใหม่ของงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit 2021 ณ ศูนย์กลางธุรกิจเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งท้ายปี!

เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการกับงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit 2021 ซึ่งมีกำหนดการระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ DLG CONNECT จัดโดยผู้จัดงานแสดงสินค้าที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเกษตรอย่าง วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค และ สมาคมเกษตรกรรมเยอรมัน (ประเทศไทย) ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทยและพันธมิตรการจัดงานนานาประเทศ(กระทรวงอาหารและการเกษตรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศและสถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย) ร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการ นำโดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประธานเปิดงาน) พร้อมด้วย คุณชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา / คุณนุช หอมรสสุคนธ์ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) / Mr. Michael Ritter, Senior Vice President Asia, CLAAS Global Sales GmbH และ Mrs. Katharina Staske กรรมการผู้จัดการ บริษัท DLG Thai Co., Ltd. (ตัวแทนผู้จัดงาน) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการกระตุ้นอุตสาหกรรมเกษตรของภาคอีสานในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี พร้อมเป็นช่องทางการเชื่อมโยงความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรจากนานาประเทศ ถ่ายทอดผ่านการจัดงานสัมมนาเพื่อเป็นสะพานความรู้สู่การจุดประกายความคิดริเริ่มในการพัฒนา-ปรับปรุง-ต่อยอดการเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยืน ตลอดจนการพบปะผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรจากประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในระดับผู้ประกอบการผู้ซื้อ และผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ภายใต้ธีมการจัดงาน “การผลิตอัจฉริยะสำหรับระบบอาหารที่ยั่งยืน” โดยถ่ายทอดผ่าน17 งานสัมมนา บรรยายโดย 85 วิทยากรผู้ทรงคุณวุติ จาก 20 ประเทศ ตลอด 2 วันของการจัดงาน พร้อมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติกว่า 200 รายบนมาตรการป้องกันโรคระบาดตามข้อกำหนดของการจัดงานอย่างรัดกุมเคร่งครัด ภายในงานมีโซนจัดแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ กว่า 14 รายที่มานำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกับผู้เข้าชมงานทั้งที่สถานที่จัดงานในรูปแบบปกติและผ่านระบบออนไลน์ DLG CONNECT ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมเปิดฟาร์ม505 FarmTech ของบริษัท CLAAS พร้อมชมการสาถิต เทคโนโลยีการดูดหญ้ารูซี่ด้วยรถคลาสจากัวร์ (CLAAS JAGUAR) เพื่อใช้ทำไซเลจอาหารสัตว์ที่แปลง พร้อมการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญของคลาสอย่างเจาะลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit ซึ่งมีหัวข้อหลักของการประชุมในหัวข้อ การผลิตที่ชาญฉลาดสำหรับระบบอาหารที่ยั่งยืน มีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนภาคเกษตรของประเทศไทยที่ผ่านมา ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตที่กำลังเป็นมาพลิกโฉมจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่ระบบเกษตรอละอาหารที่ยั่งยืน ซึ่งจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญกับ 4 เรื่องหลัก ได้แก่ การพัฒนากำลังคนในภาคเกษตรให้เป็น Smart Farmer และ Smart Officer ยกระดับผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ / พัฒนากระบวนการทำงานโดยทำงานในพื้นที่และแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์กัน / ผลักดันการใช้และเข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรเพื่อให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดปัญหาและความเสี่ยงจากการเกษตร สุดท้าย คือ การสร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร นำจุดแข็งของทุกภาคส่วนมาสนับสนุนการพัฒนาภาคเกษตรเพื่อสร้างความเข้าใจถึงการผลิตที่ทันสมัยและการจัดการพืชผลอย่างชาญฉลาดที่ทำให้การผลิตอาหารมีความยั่งยืนทั้งระบบ”

คุณชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เสริมว่า “หลังจากที่ได้พิจารณาโปรแกรมงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Reginal Summit 2021 ในครั้งนี้ ผมเชื่อมั่นว่าทางผู้จัดฯ มาถูกทางแล้ว เนื่องจากโคราช เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางในการผลิตข้าว มันสำปะหลัง อ้อย กระเทียม และกาแฟของประเทศไทย ปัจจุบันผลผลิตทางการเกษตร 3 อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่ ข้าว (ประมาณ 18,000 เมตริกตัน) กระเทียม (52 เมตริกตัน) และ เมล็ดกาแฟ (16 เมตริกตัน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ภายในโคราชและพื้นที่ใกล้เคียงมีเกษตรกรมืออาชีพและเกษตรกรทั่วไปจำนวนมาก ซึ่งการเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและต่อยอดความรู้ในเรื่องการจัดการพืชผลอย่างชาญฉลาด และการใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เนื่องจากการผลิตข้าวเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป เกษตรกรจึงจำเป็นต้องเปิดรับนวัตกรรมและวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ เพื่อการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน”

คุณนุช หอมรสสุคนธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สนับสนุนว่า “เศรษฐกิจของประเทศไทยเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการเกษตรมาอย่างช้านาน โดยภาคเกษตรกรรมคิดเป็นร้อนละ 6 ของ GDP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ผลิตโดยใช้แรงงานราวหนึ่งในสามของกำลังแรงงานของทั้งประเทศ อย่างไรก็ตามด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ส่งต่อกระทบต่อการดำรงชีวิตและรูปแบบการทำงานของระบบเกษตรกรรม จึงทำให้เกษตรกรไม่สามารถพึ่งพาแรงงานการผลิตในรูปแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหันมาให้ความสนใจกับแนวคิดการปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการผลิตอย่างยั่งยืน ซึ่งภายในงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit ได้มีการรวมหัวข้อสำคัญต่างๆ มานำเสนอให้เกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมท้องถิ่นได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่ แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรที่หลากหลายเพื่อก้าวไปสู่แนวคิดการผลิตที่ชาญฉลาดสำหรับระบบอาหารที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง”

 

งานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit จะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบปกติระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น. จัดโดย สมาคมการเกษตรเยอรมัน (DLG) และ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จะจัดขึ้นที่โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา  ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อซื้อบัตรเข้าชมงานผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.agritechnica-asia.com/regional-summit | www.horti-asia.com/regional-summit หรือสามารถเดินทางมาซื้อบัตรเข้างานเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่สถานที่จัดงาน (ผู้ที่เดินทางมายังสถานที่จัดงาน จำเป็นต้องมีผลตรวจATK Test ภายใน 72 ชม. พร้อมแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน Astrazeneca อย่างน้อย 1 เข็ม หรือ วัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม โดยได้รับวัตซีนอย่างน้อย 14 วันก่อนวันจัดงาน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-1116611 (วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค)

###

ฝ่ายสื่อสารการตลาด กรุณาติดต่อ communications@vnuasiapacific.com หรือ โทร 02-1116611 ต่อ 330-331 (วีเอ็นยูฯ)