เปิดประสบการณ์ใหม่ของงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit 2021 ณ ศูนย์กลางธุรกิจเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งท้ายปี!

เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการกับงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit 2021 ซึ่งมีกำหนดการระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ DLG CONNECT จัดโดยผู้จัดงานแสดงสินค้าที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเกษตรอย่าง วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค และ สมาคมเกษตรกรรมเยอรมัน (ประเทศไทย) ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทยและพันธมิตรการจัดงานนานาประเทศ(กระทรวงอาหารและการเกษตรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศและสถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย) ร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการ นำโดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประธานเปิดงาน) พร้อมด้วย คุณชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา / คุณนุช หอมรสสุคนธ์ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) / Mr. Michael Ritter, Senior Vice President Asia, CLAAS Global Sales GmbH และ Mrs. Katharina Staske กรรมการผู้จัดการ บริษัท DLG Thai Co., Ltd. (ตัวแทนผู้จัดงาน) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการกระตุ้นอุตสาหกรรมเกษตรของภาคอีสานในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี พร้อมเป็นช่องทางการเชื่อมโยงความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรจากนานาประเทศ ถ่ายทอดผ่านการจัดงานสัมมนาเพื่อเป็นสะพานความรู้สู่การจุดประกายความคิดริเริ่มในการพัฒนา-ปรับปรุง-ต่อยอดการเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยืน ตลอดจนการพบปะผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรจากประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในระดับผู้ประกอบการผู้ซื้อ และผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ภายใต้ธีมการจัดงาน “การผลิตอัจฉริยะสำหรับระบบอาหารที่ยั่งยืน” โดยถ่ายทอดผ่าน17 งานสัมมนา บรรยายโดย 85 วิทยากรผู้ทรงคุณวุติ จาก 20 ประเทศ ตลอด 2 วันของการจัดงาน พร้อมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติกว่า 200 รายบนมาตรการป้องกันโรคระบาดตามข้อกำหนดของการจัดงานอย่างรัดกุมเคร่งครัด ภายในงานมีโซนจัดแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ กว่า 14 รายที่มานำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกับผู้เข้าชมงานทั้งที่สถานที่จัดงานในรูปแบบปกติและผ่านระบบออนไลน์ DLG CONNECT ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมเปิดฟาร์ม505 FarmTech ของบริษัท CLAAS พร้อมชมการสาถิต เทคโนโลยีการดูดหญ้ารูซี่ด้วยรถคลาสจากัวร์ (CLAAS JAGUAR) เพื่อใช้ทำไซเลจอาหารสัตว์ที่แปลง พร้อมการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญของคลาสอย่างเจาะลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit ซึ่งมีหัวข้อหลักของการประชุมในหัวข้อ การผลิตที่ชาญฉลาดสำหรับระบบอาหารที่ยั่งยืน มีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนภาคเกษตรของประเทศไทยที่ผ่านมา ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตที่กำลังเป็นมาพลิกโฉมจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่ระบบเกษตรอละอาหารที่ยั่งยืน ซึ่งจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญกับ 4 เรื่องหลัก ได้แก่ การพัฒนากำลังคนในภาคเกษตรให้เป็น Smart Farmer และ Smart Officer ยกระดับผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ / พัฒนากระบวนการทำงานโดยทำงานในพื้นที่และแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์กัน / ผลักดันการใช้และเข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรเพื่อให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดปัญหาและความเสี่ยงจากการเกษตร สุดท้าย คือ การสร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร นำจุดแข็งของทุกภาคส่วนมาสนับสนุนการพัฒนาภาคเกษตรเพื่อสร้างความเข้าใจถึงการผลิตที่ทันสมัยและการจัดการพืชผลอย่างชาญฉลาดที่ทำให้การผลิตอาหารมีความยั่งยืนทั้งระบบ”

คุณชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เสริมว่า “หลังจากที่ได้พิจารณาโปรแกรมงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Reginal Summit 2021 ในครั้งนี้ ผมเชื่อมั่นว่าทางผู้จัดฯ มาถูกทางแล้ว เนื่องจากโคราช เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางในการผลิตข้าว มันสำปะหลัง อ้อย กระเทียม และกาแฟของประเทศไทย ปัจจุบันผลผลิตทางการเกษตร 3 อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่ ข้าว (ประมาณ 18,000 เมตริกตัน) กระเทียม (52 เมตริกตัน) และ เมล็ดกาแฟ (16 เมตริกตัน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ภายในโคราชและพื้นที่ใกล้เคียงมีเกษตรกรมืออาชีพและเกษตรกรทั่วไปจำนวนมาก ซึ่งการเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและต่อยอดความรู้ในเรื่องการจัดการพืชผลอย่างชาญฉลาด และการใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เนื่องจากการผลิตข้าวเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป เกษตรกรจึงจำเป็นต้องเปิดรับนวัตกรรมและวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ เพื่อการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน”

คุณนุช หอมรสสุคนธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สนับสนุนว่า “เศรษฐกิจของประเทศไทยเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการเกษตรมาอย่างช้านาน โดยภาคเกษตรกรรมคิดเป็นร้อนละ 6 ของ GDP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ผลิตโดยใช้แรงงานราวหนึ่งในสามของกำลังแรงงานของทั้งประเทศ อย่างไรก็ตามด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ส่งต่อกระทบต่อการดำรงชีวิตและรูปแบบการทำงานของระบบเกษตรกรรม จึงทำให้เกษตรกรไม่สามารถพึ่งพาแรงงานการผลิตในรูปแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหันมาให้ความสนใจกับแนวคิดการปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการผลิตอย่างยั่งยืน ซึ่งภายในงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit ได้มีการรวมหัวข้อสำคัญต่างๆ มานำเสนอให้เกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมท้องถิ่นได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่ แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรที่หลากหลายเพื่อก้าวไปสู่แนวคิดการผลิตที่ชาญฉลาดสำหรับระบบอาหารที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง”

 

งานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit จะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบปกติระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น. จัดโดย สมาคมการเกษตรเยอรมัน (DLG) และ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จะจัดขึ้นที่โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา  ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อซื้อบัตรเข้าชมงานผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.agritechnica-asia.com/regional-summit | www.horti-asia.com/regional-summit หรือสามารถเดินทางมาซื้อบัตรเข้างานเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่สถานที่จัดงาน (ผู้ที่เดินทางมายังสถานที่จัดงาน จำเป็นต้องมีผลตรวจATK Test ภายใน 72 ชม. พร้อมแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน Astrazeneca อย่างน้อย 1 เข็ม หรือ วัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม โดยได้รับวัตซีนอย่างน้อย 14 วันก่อนวันจัดงาน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-1116611 (วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค)

###

ฝ่ายสื่อสารการตลาด กรุณาติดต่อ communications@vnuasiapacific.com หรือ โทร 02-1116611 ต่อ 330-331 (วีเอ็นยูฯ)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *