งาน AGRITECHNICA ASIA หรือ สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งเอเชีย ครั้งที่ 2 จะกลับมาอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2561 นี้ โดยวีเอ็นยูฯ และ DLG International GmbH ผู้จัดงาน ได้เผยกลยุทธ์ใหม่ในการกระตุ้นตลาดเทคโนเกษตร โดยเปิดตัวโซนการจัดแสดงใหม่ล่าสุด ภายใต้ชื่อ ‘Systems & Components’ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งจากงานแม่แบบที่ฮันโนเวอร์ เยอรมัน ตั้งแต่เริ่มจัดเมื่อปี 2556 ภายในโซนนี้ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับโลก การจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการผลิต และอะไหล่เครื่องจักรจากผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วน (OEM) โดยตรง ตลอดจนการเปิดตัวเทคโนโลยีและนวัตกรรมวิศวกรรมเกษตรใหม่ล่าสุด แบบครบวงจรการผลิต ได้แก่ เครื่องยนต์ ระบบไฮโดรลิกส์ เพลาขับ กระปุกเกียร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ จากผู้ผลิตระดับโลก

แนวคิดสำหรับการจัดแสดงโซน Systems & Components ในงาน AGRITECHNICA ได้แสดงให้ถึงแนวโน้มการพัฒนาตลาดอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรในเชิงบวก ผู้จัดงานฯ มุ่งเน้นที่จะนำเสนอวีธีการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรแบบเจาะลึก จึงเล็งเห็นโอกาสที่ดีที่จะเปิดเวทีให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนระดับโลก ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาจัดแสดงภายในงาน AGRITECHNICA ASIA 2018 ภายในโซนนี้จะเต็มไปด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตแบบครบวงจร รวมไปถึง Smart Mobile Farming Application เพื่อการเกษตร นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของการยกระดับมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตรของภูมิภาคอาเซียนให้สูงขึ้น

“สำหรับการเปิดตัวโซน ‘Systems & Components’ ครั้งแรกในงาน AGRITECHNICA ASIA ปีนี้ ผู้จัดงานฯ มั่นใจว่าจะสามารถดึงดูดผู้มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อ และผู้ซื้อชิ้นส่วนการผลิตและอะไหล่รายใหญ่ในภูมิภาคมาเยี่ยมชมงานในปีนี้อย่างแน่นอน ภายใต้แคมเปญ ‘Hosted Buyer Program’ ซึ่งเราให้ความสำคัญกับการคัดสรรผู้ซื้อที่ตรงกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการที่มาร่วมจัดแสดงงานอย่างมาก อีกทั้งอัตราการเติบโตของอุตสหกรรมการผลิตภาคเกษตรที่สูงอย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยเปรียบเสมือนประตูสู่ตลาดในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้จัดงานฯ จึงไม่ลังเลที่จะนำโซนชิ้นส่วนการผลิตและอะไหล่ มาเปิดตัวที่กรุงเทพฯ หลังประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในงานที่ประเทศเยอรมนีที่ผ่านมา” Katharina Staske ผู้จัดการโครงการ AGRITECHNICA ASIA กล่าว

โชว์เทคนิคพิเศษการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร “Maintenance”

จากความร่วมมือระหว่างบริษัทชั้นนำ คู่ค้า และสมาคมวิศวกรรมเกษตร ภายในโซน Systems & Components จะมีการนำเสนอเทคนิคและคุณสมบัติพิเศษของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรทุกๆ ด้าน โดยมีจัดแสดงการสาธิตตั้งแต่เทคนิคพื้นฐานถึงเทคนิคขั้นสูง ภายใต้แนวคิด “Smart and Predictive Maintenance” ที่เปิดเป็นเวทีให้บริษัทชั้นนำต่างๆ มานำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด อาทิเช่น ระบบไฮโดรลิกส์ เกียร์รถยนต์ในระบบส่งกำลัง เครื่องยนต์ และส่วนต่อประสานคนกับเครื่อง (Human Machine Interface) ในส่วนจัดแสดงสดการสาธิตเทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร “Basic Maintenance” ภายใต้หัวข้อ เพลาขับเคลื่อน PTO, Gearbox Sealing การบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์และเช็คลมยางรถแทรคเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ดีและนานขึ้น

Dr.Raffaele Talarico ผู้เชี่ยวชาญ Systems & Components International จากบริษัท ดีแอลจี เซอร์วิส จำกัด ได้กล่าวว่า “มุมมองสำคัญเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร ณ ตอนนี้ คือการตรวจเช็คและการบำรุงรักษาคุณภาพของเครื่องยนต์ รวมไปถึงการใช้งานที่ถูกต้องเพื่อที่ให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานยาวขึ้น และลดความผิดพลาดของระบบเครื่องยนต์ขณะใช้งาน” นอกจากนี้ Dr.Raffaele Talarico ได้เสริมอีกว่า “ปัจจุบัน การบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ในอดีตผู้ใช้ต้องคอยซ่อมแซมเครื่องยนต์ที่เสื่อมสภาพ แต่ในยุคนี้มีระบบการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรที่สามารถตรวจจับการทำงานที่ผิดปกติของเครื่องยนต์การป้องกันอาจคำที่ฟังดูเข้าใจง่าย แต่มันคือแนวทางการป้องกันแบบครบวงจร เราคาดว่าการสาธิตที่ Systems & Components Asia เกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรที่ถูกต้องจะทำให้ผู้ใช้งานเครื่องจักร ประหยัดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงได้เป็นอย่างดี”

ความร่วมมือจากภาครัฐบาลไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนงาน AGRITECHNICA ASIAและโซน Systems & Components Asia โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่ให้จะตอบสนองตามความต้องการของตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

“ความร่วมมือกันในครั้งนี้ สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายการพัฒนาของประเทศไทย เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 โดยกระทรวงฯ มุ่งเน้นการปรับโครงสร้าง เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนด้านการลงทุนในภาคเกษตรกรรมของไทย โดยมีแผนดำเนินงาน และส่งเสริมองค์ความรู้ให้เกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้ และโครงการริเริ่มต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการพึ่งพาแรงงานในภาคการเกษตร” นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

งาน AGRITECHNICA ASIA หรือ สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งเอเชีย จัดครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2560 โดยขนบริษัทชั้นนำมากกว่า 89 บริษัท จาก 20 ประเทศร่วมออกงาน และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 8,200 รายจาก 76 ประเทศ ซึ่งครั้งที่ 2 จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ ฮอล์ 98 ไบเทค กรุงเทพฯ สนใจจองพื้นที่หรือติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://agritechnica-asia.com/systems-components-asia/ หรือโทร.02-6700900

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ติดต่อ คุณแสงทิพ เตะชะปฏิภาณดี | Email: saengtip.won@vnuexhibitionsap.com

บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด | โทร. 02-6700900 ต่อ 122 (ประชาสัมพันธ์) / ต่อ 209 (ฝ่ายขาย)